If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równań w postaci wykładniczej przy użyciu logarytmów

Jak rozwiązać równanie wykładnicze postaci a⋅b^(cx)=d? Dla przykładu, rozwiąż 6⋅10^(2x)=48.
Kluczem do rozwiązania równań wykładniczych są logarytmy! Przyjrzyjmy się bliżej paru przykładom.

Rozwiązywanie równań wykładniczych postaci abx=d

Rozwiążmy równanie 52x=240.
Żeby znaleźć x musimy najpierw oddzielić część wykładniczą. Żeby to zrobić, dzielimy obie strony przez 5, tak jak pokazano poniżej. Nie mnożymy 5 i 2, bo to nie jest zgodne z kolejnością wykonywania działań!
52x=2402x=48
Teraz możemy znaleźć x, logarytmując obie strony równania.
Równanie 2x=48 jest równoważne równaniu log2(48)=x.
I tak po prostu rozwiązaliśmy równanie! Dokładne rozwiązanie to x=log2(48).
Ponieważ 48 nie jest wymierną potęgą 2, musimy użyć zmiany podstawy logarytmu i użyć kalkulatora do obliczenia logarytmu. Poniżej zobaczysz, jak to zrobić.
x=log2(48)=log(48)log(2)Wzór na zamianę podstawy logarytmu5,585Obliczenie za pomocą kalkulatora
Przybliżone rozwiązanie, zaokrąglone do części tysięcznych to x5,585.

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Jakie jest rozwiązanie równania 26x=236?
Wybierz 1 odpowiedź:

2) Oblicz 53t=20.
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
t=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

2) Oblicz 6ey=300.
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
y=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Rozwiązywanie równań wykładniczych postaci abcx=d

Rozważmy inny przykład. Rozwiążmy równanie 6102x=48
Zaczynamy ponownie od oddzielenia części wykładniczej dzieląc obie strony przez 6.
6102x=48102x=8
Teraz możemy sprowadzić potęgę na dół zamieniając na postać logarytmiczną.
log10(8)=2x
Na koniec dzielimy obie strony przez 2 żeby znaleźć x.
x= log10(8)2
To jest dokładna odpowiedź. Żeby znaleźć przybliżenie odpowiedzi do najbliższej tysięcznej, możemy wpisać to bezpośrednio do kalkulatora. Zauważ, że nie ma potrzeby zmiany podstawy logarytmu, ponieważ podstawa już wynosi 10.
x= log10(8)2= log(8)2log10(x)=log(x)0,452Obliczenie za pomocą kalkulatora

Sprawdź, czy rozumiesz

4) Które z następujących wyrażeń jest rozwiązaniem równania 3104t=522?
Wybierz 1 odpowiedź:

3) Oblicz 452x=300.
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
x=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

6) Rozwiąż 230,2z=400.
Zaokrąglij odpowiedź do najbliższej tysięcznej.
z=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Wyzwanie

7)Które z następujących wyrażeń są rozwiązaniami równania (2x3)(2x4)=0?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.