If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do wzoru na zamianę podstawy logarytmu

Jak przekształcić dany logarytm w logarytm o innej podstawie? Bardzo pożyteczne przy obliczaniu logarytmów na kalkulatorze!
Załóżmy, że chcemy znaleźć wartość wyrażenia log2(50). Ponieważ 50 nie jest wymierną potęgą liczby 2, trudno będzie obliczyć wartość wyrażenia bez kalkulatora.
Jednak większość kalkulatorów bezpośrednio oblicza jedynie logarytmy dziesiętne (o podstawie 10) i naturalne (o podstawie e). Dlatego, żeby znaleźć wartość wyrażenia log2(50), musimy najpierw zamienić podstawę logarytmu.

Wzór na zmianę podstawy logarytmu

Stosując następującą metodę możemy zamienić podstawę dowolnego logarytmu:
Uwagi:
 • Nowa podstawa, x, może mieć dowolną wartość.
 • Jak zawsze, aby ten wzór był prawdziwy, argumenty logarytmów muszą być dodatnie a ich podstawy dodatnie i różne od 1!

Przykład: log2(50)

Jeśli chcesz obliczyć wartość logarytmu, zamień jego podstawę na podstawę 10 lub podstawę e, z którymi poradzi sobie większość kalkulatorów.
Zamieńmy więc podstawę log2(50) na 10.
Aby to zrobić, stosujemy powyższy wzór na zamianę podstawy, gdzie b=2, a=50, x=10.
log2(50)=log10(50)log10(2)Wzór na zamianę podstawy=log(50)log(2)Ponieważlog10(x)=log(x)
Możemy teraz obliczyć wartość logarytmu za pomocą kalkulatora.
log2(50)5,644

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Oblicz log3(20).
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

2) Oblicz log7(400).
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

3) Oblicz log4(0,3).
Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Dowód wzoru na zmianę podstawy logarytmu

W tym momencie możesz myśleć: "Świetnie, ale dlaczego ten wzór działa?"
logb(a)=logx(a)logx(b)Wzór na zamianę podstawy
Żeby to zbadać, wróćmy do naszego pierwszego wyrażenia, log2(50). Jeśli przyjmiemy, że log2(50)=n, to 2n=50.
Ponieważ obie wartości są sobie równe, możemy obliczyć logarytm o dowolnej podstawie obu stron tego równania. Mamy więc:
2n=50logx(2n)=logx(50)Jeśli Y=Z, to logx(Y)=logx(Z)nlogx(2)=logx(50)Wzór logarytm potęgin=logx(50)logx(2)Dzielimy obie strony przez logx(2)
Skoro n=log2(50), po podstawieniu otrzymujemy tożsamość log2(50)=logx(50)logx(2), którą chcieliśmy wyprowadzić!
W ten sam sposób możemy udowodnić wzór na zamianę podstawy logarytmu. Wystarczy zamienić 2 na b i 50 na a aby uzyskać dowód!

Sprawdź się!

1) Oblicz log(81)log(3) bez użycia kalkulatora.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

2) Które wyrażenie jest równoważne z log(6)log6(a).?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.