If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wstęp do logarytmów

Dowiedz się, co to są funkcje logarytmiczne i jak się je oblicza. 

Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

Funkcja wykładnicza nie powinna mieć dla Ciebie tajemnic, także w zakresie ujemnych wykładników.

Czego nauczysz się w tej lekcji

Dowiesz się, co to są logarytmy i obliczysz kilka prostych przykładów. W ten sposób przygotujesz się do wyrażeń logarytmicznych i do funkcji , zawierających logarytmy.

Co to jest logarytm?

Logarytmy to inny sposób myślenia o wykładnikach.
Na przykład wiemy, że 2 podniesione do potęgi 4 równa się 16. Można to przedstawić za pomocą równania wykładniczego 24=16.
Teraz przypuśćmy, że ktoś spytałby się nas, "2 podniesione do której potęgi da nam 16?" Odpowiedź brzmiałaby 4. Można to wyrazić za pomocą równania logarytmicznego log2(16)=4, które czytamy jako "logarytm o podstawie dwa z szesnastu równa się cztery".
24=16log2(16)=4
Oba równania wyrażają tę samą zależność pomiędzy liczbami 2, 4, oraz 16, gdzie 2 to podstawa, a 4 to wykładnik.
Różnica między potęgą a logarytmem polega na tym, że wynikiem działania potęgi jest wynik potęgowania podstawy, czyli w tym przypadku 16, a wynikiem działania logarytmu jest wykładnik potęgi, 4.
Oto więcej przykładów równoważnych równań logarytmicznych i wykładniczych.
Postać logarytmicznaPostać wykładnicza
log2(8)=323=8
log3(81)=434=81
log5(25)=252=25

Definicja logarytmu

Uogólnienie przykładów podanych powyżej prowadzi nas do sformułowania formalnej definicji logarytmu.
logb(a)=cbc=a
Oba równania przedstawiają tę samą zależność pomiędzy liczbami a, b i c:
 • b jest podstawą,
 • c jest wykładnikiem, a
 • a nazywamy argumentem logarytmu.

Pomocna uwaga

Zamieniając równanie z postaci logarytmicznej w postać wykładniczą lub z postaci wykładniczej w postać logarytmiczną, należy pamiętać, że podstawa logarytmu jest taka sama jak podstawa wykładnika.

Sprawdź, czy rozumiesz

Następujące zadania polegają na przejściu między postacią wykładniczą a postacią logarytmiczną równań.
1) Które z poniższych równań jest równoważne z 25=32?
Wybierz 1 odpowiedź:

Które z poniższych jest równe 53=125?
Wybierz 1 odpowiedź:

3) Zapisz log2(64)=6 w postaci wykładniczej.

4) Zapisz log4(16)=2 w postaci wykładniczej.

Obliczanie logarytmów

Świetnie! Teraz jak już wiemy jaki związek logarytmów z potęgami, spróbujmy obliczyć wartości logarytmów.
Wyznaczmy na przykład wartość log4(64).
Zacznijmy od przyrównania tego wyrażenia do x.
log4(64)=x
Zapisując to w postaci wykładniczej otrzymujemy:
4x=64
Do jakiej potęgi należy podnieść 4, żeby otrzymać 64? Ponieważ 43=64, więc log4(64)=3.
Jak to przećwiczysz, to może się okazać, że przeskakujesz parę kroków i obliczasz wartość log4(64) pytając po prostu, "4 podniesione do której potęgi da nam 64?"

Sprawdź, czy rozumiesz

Pamiętaj, że obliczając wartość logb(a), możesz się zapytać: "b podniesione do której potęgi daje a?"
5) log6(36)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

6) log3(27)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

7) log4(4)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

8) log5(1)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Wyzwanie

9*) log3(19)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Ograniczenia na podstawę i argument logarytmu

logb(a) jest zdefiniowany, tylko wtedy gdy podstawa b jest dodatnia—i nie równa 1—a argument a jest dodatni. Te ograniczenia wynikają ze związku między logarytmami a potęgami.
OgraniczenieUzasadnienie
b>0W definicji funkcji wykładniczej podstawa b jest zawsze dodatnia.
a>0logb(a)=c znaczy, że bc=a. Ponieważ liczba dodatnia podniesiona do dowolnej potęgi jest dodatnia znaczy to, że bc>0, skąd wynika a>0.
b1Na chwilę przypuśćmy, że b może wynosić 1. Teraz rozważmy równanie log1(3)=x. Odpowiadająca mu postać wykładnicza będzie wyglądać tak 1x=3. Ale to nigdy nie będzie prawdziwe, ponieważ 1 podniesione do dowolnej potęgi daje zawsze 1. Stąd wynika, że b1.

Szczególne rodzaje logarytmów

Podstawa logarytmu może mieć wiele różnych wartości, ale są dwie podstawy, które są używane częściej niż inne.
W szczególności większości kalkulatorów ma przyciski dla tych dwóch rodzajów logarytmów. Sprawdźmy to.

Logarytm dziesiętny

Logarytm dziesiętny to logarytm o podstawie równej 10.
Zapisując ten logarytm matematycznie, nie musimy pisać podstawy. Wtedy rozumiemy, że podstawa wynosi 10.
log10(x)=log(x)

Logarytm naturalny

Logarytm naturalny to logarytm o podstawie równej liczbie e.
Zamiast zapisywać podstawę logarytmu jako e, oznaczamy ten logarytm jako ln.
loge(x)=ln(x)
Poniższa tabela zawiera zestawienie podstawowych informacji o tych dwóch specjalnych typach logarytmów:
NazwaPodstawaNotacjaNotacja uproszczona
Logarytm dziesiętny10log10(x)log(x)
Logarytm naturalnyeloge(x)ln(x)
Chociaż mamy inną notację, zasada obliczania tych logarytmów jest dokładnie taka sama!

Dlaczego warto nauczyć się logarytmów?

Jak wiesz, logarytm jest funkcją odwrotną do funkcji wykładniczej, której działanie odwraca. Z tego powodu logarytmy są podstawowym narzędziem do rozwiązywania równań z funkcjami wykładniczymi. Jak wkrótce zobaczysz, logarytm pozwala zamienić iloczyn na dodawanie a iloraz na odejmowanie, które znacznie łatwiej wykonać. Z tego powodu logarytmy odegrały historycznie, gdy nie było jeszcze kalkulatorów i GPS, bardzo ważną rolę np. w nawigacji morskiej.
Na przykład, rozwiązanie równania 2x=5 można przedstawić jako logarytm, x=log2(5). W tym samouczku dowiesz się, jak obliczać takie logarytmiczne wyrażenia.
Logarytmy są także bardzo interesujące same w sobie i odgrywają ważną rolę w otaczającym nas świecie. Na przykład, wiele zjawisk fizycznych opisujemy w skali logarytmicznej.

Co dalej?

Dowiedz się jakie własności mają logarytmy i jak je wykorzystać do przekształcania wyrażeń logarytmicznych. Naucz się, jak zmieniać podstawę logarytmu, co pozwoli Ci obliczyć dowolny logarytm za pomocą Twojego kalkulatora.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.