If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Upraszczanie wyrażeń wymiernych (poziom zaawansowany)

Zadanie

Uprość następujące wyrażenie wymierne i zapisz je w postaci rozwiniętej.
start fraction, y, start superscript, 4, end superscript, plus, 5, y, squared, plus, 6, divided by, 4, y, start superscript, 5, end superscript, plus, 12, y, cubed, end fraction, equals
Dla jakich rzeczywistych wartości y wyrażenie będzie nieokreślone?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?