If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Często popełniane błędy przy mnożeniu i dzieleniu wyrażeń wymiernych

Zadanie

Rysiek próbował przeprowadzić poniższe mnożenie i sprowadzić iloczyn do uproszczonej postaci:
3x+152x+16x7x225
Oto schemat jego działania:
Rozłożenie pierwszego wyrażenia na czynniki: 3x+152x+16=3(x+5)2(x+8)
Rozłożenie drugiego wyrażenia na czynniki: x7x225=x7(x+5)(x5)
Znalezienie wartości x nienależących do dziedziny: x±5 i x8
Przemnożenie wyrażeń i skrócenie wspólnych czynników w mianowniku i liczniku:
=3x+152x+16x7x225=3(x+5)2(x+8)x7(x+5)(x5)=3(x+5)(x7)2(x+8)(x+5)(x5)=3(x7)2(x+8)(x5)
Jaki błąd popełnił Rysiek?
Wybierz 1 odpowiedź: