If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rodzaje badań statystycznych

Zadanie

Burmistrz Statystykowa miała zdecydować jak rozdzielić swój budżet edukacyjny pomiędzy dwa licea w mieście, "I LO im. Statystyka Wielkiego" i "II LO im. Danej Statystycznej". Żeby zdecydować, która szkoła zasłużyła na większą część budżetu, chciała ocenić, która szkoła bardziej pomaga swoim uczniom.
Przejrzała karty ocen uczniów z obu szkół z ostatnich 5 lat. Dla każdego ucznia obliczyła różnicę między wynikami na początku nauki w szkole a wynikami egzaminów końcowych. Następnie porównała średnią różnicę dla uczniów z każdej szkoły.
Jakiego rodzaju badania statystycznego użyła pani burmistrz?
Wybierz 1 odpowiedź:
Czy ten rodzaj badania statystycznego jest odpowiedni dla pytania, na jakie miało ono odpowiedzieć?
Zaznacz najlepiej pasującą odpowiedź.
Wybierz 1 odpowiedź: