If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rysowanie wykresu funkcji przesuniętej

Mając podany wykres f(x)=x², rysujemy wykres g(x)=(x-2)²-4, który można otrzymać z wykresu funkcji f po przesunięciu go o 2 jednostki w prawo i o 4 jednostki w dół.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video