Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Funkcje parzyste i nieparzyste — wprowadzenie

Co to są funkcje parzyste i nieparzyste i jak można je rozpoznać po ich wykresach.

Czego nauczysz się w tej lekcji

Figura ma symetrię osiową jeśli pozostaje niezmieniona w wyniku odbicia względem osi.
Na przykład, powyższy pięciokąt ma symetrię osiową.
Zauważ, że l jest osią symetrii i że kształt ten jest swoim odbiciem lustrzanym względem tej osi.
Pomysł symetrii osiowej możemy zastosować także do kształtów wykresów funkcji. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Funkcje parzyste

Funkcję nazywamy parzystą, jeśli jej wykres jest symetryczny względem osi OY.
Na przykład funkcja f przedstawiona na wykresie poniżej jest funkcją parzystą.
Sprawdź to sam, przeciągając punkt na osi OX od prawej do lewej. Zauważ, że wykres pozostaje bez zmian po odbiciu względem całej osi OY!

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Który z wykresów przedstawia funkcje parzyste?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Definicja algebraiczna

Algebraicznie, funkcja f jest parzysta jeśli f(x)=f(x) dla wszystkich możliwych argumentów x.
Na przykład zauważ, że dla funkcji parzystej przedstawionej poniżej symetria względem osi OY zapewnia, że f(x)=f(x) dla wszystkich x.

Funkcje nieparzyste

Mówimy, że funkcja jest nieparzysta jeśli jej wykres jest symetryczny względem punktu znajdującego się w początku układu współrzędnych.
Graficznie to znaczy, że możemy obrócić jej wykres o 180 względem początku układu współrzędnych i pozostanie on niezmieniony.
Innym sposobem zobrazowania symetrii względem początku układu współrzędnych jest wyobrażenie sobie, że na początku odbijamy wykres funkcji względem osi OX, a następnie względem osi OY. Jeśli wykres funkcji pozostanie niezmieniony, to jest on symetryczny względem początku układu współrzędnych.
Na przykład funkcja g przedstawiona na wykresie poniżej jest funkcją nieparzystą.
Sprawdź to sam przeciągając punkt na osi OY od góry do dołu (aby otrzymać odbicie względem osi OX) i punkt na osi OX od prawej do lewej (aby otrzymać odbicie względem osi OY). Zauważ, że to co otrzymasz jest pierwotną funkcją!

Sprawdź, czy rozumiesz

Który z wykresów przedstawia funkcje nieparzyste?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Definicja algebraiczna

Algebraicznie, funkcja f jest nieparzysta jeśli f(x)=f(x) dla wszystkich możliwych argumentów x.
Na przykład zwróć uwagę jak dla funkcji nieparzystej przedstawionej poniżej, symetria funkcji zapewnia, że f(x) leży zawsze po przeciwnej stronie niż f(x).

Pytanie do zastanowienia

Czy funkcja może być ani parzysta ani nieparzysta?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.