Główna zawartość

Pochodne funkcji wielu zmiennych

Ucz się sam(a)!
W tej chwili w tej lekcji nie ma jeszcze filmów ani materiałów tekstowych

O tym dziale

Jak obliczać pochodne funkcji, których argumentem są elementy przestrzeni wielowymiarowych? A co się dzieje, jeśli funkcja przyjmuje wartości wektorowe? W tym rozdziale zajmujemy się uogólnieniem pojęcia pochodnej na funkcje wielu zmiennych i o wartościach wektorowych. Poznasz pochodne cząstkowe, pochodne kierunkowe, gradient, dywergencję, rotację i.t.d.