If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dywergencja

Jeśli wyobrazimy sobie pole prędkości cieczy nieściśliwej, to dywergencja tego pola prędkości mierzy wydajność źródeł płynącej cieczy.

Do czego zmierzamy

  • interpretacja pola wektorowego jako pola prędkości cieczy nieściśliwej, to znaczy mającej stałą gęstość.
  • dywergencja jako operator, działający na funkcję wektorową określającą dane pole wektorowe prędkości cieczy i zwracający funkcję skalarną, której wartości są miarami wydajności źródeł (lub ścieków) tej cieczy w każdym punkcie.
  • wzór na obliczanie dywergencji w układzie kartezjańskim:
divv=v=v1x+v2y+
Gdzie v1, v2, są funkcjami określającymi współrzędne funkcji wektorowej v

Wydajność źródeł cieczy na podstawie jej przepływu

Spójrz na następujące pole wektorowe:
Pole wektorowe przedstawione na rysunku opisuje funkcja:
v(x,y)=[2xyy2]
Argumenty powyższej funkcji to punkty (x,y) na płaszczyźnie, w których zaczepione są dwuwymiarowe wektory będące wartościami v(x,y).
Ciekawy sposób w jaki możemy myśleć o polach wektorowych to wyobrażenie sobie pływu cieczy, które mogłyby reprezentować. Tzn. dla każdego punktu (x,y) na płaszczyźnie argumentów, wyobraź sobie cząsteczkę znajdującą się w tym miejscu i płynącą w kierunku, który wskazuje wektor zaczepiony w (x,y). Wektor ten to wartość funkcji wektorowej v(x,y) w tym punkcie. Ponadto załóżmy, że prędkość ruchu cząsteczki jest zdeterminowana przez długość tego wektora. Poniższa animacja pokazuje, jak taki chwilowy przepływ cieczy mógłby wyglądać dla danej funkcji v:
Filmy wideo na Khan Academy
Zauważ, że podczas tego chwilowego ruchu cieczy, w niektórych regionach cieczy ubywa — cząsteczki są bardziej oddalone od siebie. Taka sytuacja szczególnie ma miejsce powyżej środka układu współrzędnych. Z drugiej strony jednak spójrz na lewą dolną część przedstawionego układu współrzędnych. Cząsteczki zdają się płynąć tam na siebie nawzajem i można by powiedzieć, że cieczy tam przybywa.
Kluczowe pytanie: Dla danej funkcji wektorowej v(x,y), jak możemy mierzyć zmiany w gęstości ułożenia cząsteczek w otoczeniu danego punktu (x,y), kiedy cząsteczki płyną wzdłuż wektorów v(x,y)?
Możemy odpowiedzieć na to pytanie, korzystając z operatora związanego z pochodnymi cząstkowymi, nazywanego dywergencją (ang. "diverge" - "rozbiegać się"). Będziemy jeszcze mówić później o ruchu cieczy, ale najpierw wprowadzimy notację i wzór używany, aby wyrazić koncepcję dywergencji.

Notacja i wzór na dywergencję

Przy określaniu dywergencji używa się symbolu (nabla, del), który jak już wiesz oznacza operator gradientu. Swobodnie mówiąc, w układzie kartezjańskim operator gradientu jest wektorem operatorów pochodnych cząstkowych.
=[xy]
Dywergencję funkcji wektorowej v(x,y,) zapisujemy tak:
vDywergencja pola wektorowego określonego przez v
Należy zauważyć, że ta notacja jest w zasadzie pewnego rodzaju skrótem myślowym, ponieważ nie jest prawdziwym wektorem złożonym z liczb, lecz "pseudo-wektorem" złożonym z operatorów pochodnych cząstkowych. Niemniej jednak użycie tej notacji z iloczynem skalarnym jest naprawdę pomocne dla zapamiętania, jak obliczać dywergencję w kartezjańskim układzie współrzędnych, spójrz:
v=[xy][2xyy2]=x(2xy)+y(y2)=2+2y
W zasadzie, dywergencję można uogólnić dla pól wektorowych w przestrzeni n-wymiarowej. Oznacza to, że funkcja v może mieć ilekolwiek-wymiarowy argument i tyle-samo-wymiarową wartość. Wymiar argumentu i wartości musi być taki sam, aby funkcja v mogła reprezentować pole wektorowe. Rozpiszmy składowe funkcji wektorowej v w n-wymiarowym, kartezjańskim układzie współrzędnych:
v(x1,,xn)=[v1(x1,,xn)vn(x1,,xn)]
Wtedy dywergencja v wygląda następująco:
v=[x1xn][v1vn]=v1x1++vnxn
Podsumujmy to na rysunku:

Interpretacja dywergencji

Załóżmy , że obliczasz dywergencję funkcji v w pewnym punkcie (x0,y0) i okazuje się, że jest ujemna.
v(x0,y0)<0
Oznacza to, że ciecz nieściśliwa, płynąca wzdłuż pola wektorowego zdefiniowanego przez v znika w punkcie (x0,y0). Mówimy, że ciecz ma w takim punkcie „ściek” o wydajności określonej przez dywergencję pola prędkości. Na przykład poniższa animacja ukazuje pole wektorowe z ujemną dywergencją na środku układu współrzędnych.
Filmy wideo na Khan Academy
Z drugiej strony jeśli dywergencja w punkcie (x0,y0) jest dodatnia,
v(x0,y0)>0
cieczy płynąca wzdłuż wektorów pola wektorowego w otoczeniu punktu (x0,y0) przybywa. Mówimy, że ciecz ma źródło, o wydajności określonej przez dywergencję pola prędkości. Oto przykład:
Filmy wideo na Khan Academy
Koncepcja pola wektorowego o zerowej dywergencji jest bardzo ważna w dynamice cieczy i elektrodynamice. Zerowa dywergencja oznacza, że nawet jeśli ciecz porusza się swobodnie i nie występują źródła ani ścieki, jej gęstość pozostaje stała. Jest to szczególnie przydatne przy modelowaniu cieczy nieściśliwych, takich jak woda. W zasadzie sama idea, że ciecz jest nieściśliwa, jest ściśle powiązana z następującym równaniem, prawdziwym w nieobecności źródeł:
v=0
Oto przykład tego, jak może wyglądać ruch cieczy wzdłuż pola wektorowego o zerowej dywergencji:
Filmy wideo na Khan Academy

Źródła i ścieki

W przypadku cieczy nieściśliwej, w punkcie z ujemną dywergencją musi istnieć ściek cieczy, musi ona znikać. Oto jak można by to zilustrować:
Filmy wideo na Khan Academy
Takie punkty z negatywną dywergencją są często nazywane „ściekami”.
Podobnie, w punkcie z dodatnią dywergencją musi istnieć „żródlo” generujące w sposób ciągły więcej i więcej cząsteczek cieczy.
Filmy wideo na Khan Academy

Dywergencja w wyższych wymiarach

Chociaż wszystkie diagramy i animacje, które tu zamieściłem ukazują dwuwymiarowy przypadek dywergencji, prawdopodobnie rozumiesz, że te same koncepcje sprawdzałyby się w przestrzeni trójwymiarowej, czterowymiarowej, a także w przestrzeni o większej liczbie wymiarów.
Ćwiczenie na wyobraźnię: sprawdź, czy rozumiesz co reprezentuje dywergencja - wyobraź sobie trójwymiarowe pole wektrorowe i zastanów się, jak mogłyby wyglądać miejsca, gdzie dywergencja jest dodatnia, ujemna lub zerowa.

Przykład 1: Obliczenie i interpretacja dywergencji

Ilustracja pola wektorowego do przykładu 1.
Problem: Mając dany wzór funkcji opisującej powyższe pole wektorowe:
v(x,y)=(x2y2)i^+2xyj^
Oblicz dywergencję i sprawdź, czy punkt (1,2) jest bardziej typem źródła, czy ścieku.
Krok 1: Oblicz dywergencję.
v=

Krok 2: Podstaw (x,y)=(1,2).
v(1,2)=

Krok 3: Zinterpretuj wynik. Czy punkt (1,2) to bardziej źródło, czy ściek?
Wybierz 1 odpowiedź:

Mylące się znaki

Zawsze frapuje mnie, jak odróżnić dodatnią dywergencję od ujemnej. Interpretacja źródła/zlewy pomaga w tym trochę, ponieważ w tej interpretacji punkty z dodatnią dywergencją dodają ciecz do układu, podczas gdy punkty z ujemną dywergencją wysysają ciecz, zmniejszają jej ilość.
Osobiście sposób, w jaki zawsze zapamiętuję, kiedy dywergencja jest dodatnia, a kiedy ujemna to myślenie o przypadku, kiedy f jest wektorową funkcją tożsamościową, biorącą punkt (x,y) i zwracającą wektor [xy]. W polu wektorowym opisanym przez tę funkcję wszystkie wektory są skierowane w kierunku przeciwnym od środka układu współrzędnych. (wiesz dlaczego?) Obliczenie f jest całkiem proste i szybkie:
f=x(x)+y(y)=1+1=2
Więc za każdym razem, kiedy wracam do tematu dywergencji, nie mając z nią styczności przez jakiś czas i zastanawiam się "hmm, czy to była dodatnia, czy ujemna dywergencja, która z nich oznaczała źródło?", przechodzę przez to szybkie obliczenie powyżej i przypominam sobie, "Aaa tak, już wiem, jak to było, dodatnia dywergencja oznacza źródło". Przy okazji, warto sobie uświadomić, że dla pola wektorowego na tym rysunku „źródła” leżą wszędzie, nie tylko w początku układu współrzędnych. Cieczy przybywa równomiernie w każdym punkcie płaszczyzny.

Dalsze zasoby

W następnym artykule dam Ci intuicję, dlaczego wzór na dywergencję ma cokolwiek wspólnego z pływami cieczy.
Później, po przerobieniu całek krzywoliniowych i powierzchniowych, pomówię o formalnej definicji dywergencji.

Podsumowanie

  • interpretacja pola wektorowego jako pola prędkości cieczy nieściśliwej, to znaczy mającej stałą gęstość.
  • dywergencja jako operator, działający na funkcję wektorową określającą dane pole wektorowe prędkości cieczy i zwracający funkcję skalarną, której wartości są miarami wydajności źródeł (lub ścieków) tej cieczy w każdym punkcie.
  • wzór na obliczanie dywergencji w kartezjańskim układzie współrzędnych:
divv=v=v1x+v2y+
Gdzie v1, v2, są funkcjami określającymi współrzędne funkcji wektorowej v
Zapamiętaj jednak, że dywergencja jest używana w wielu kontekstach, które mogą nie mieć nic wspólnego z cieczami. Np. elektrodynamika jest dobrym tego przykładem. Interpretecja z przepływem cieczy jest bardzo przydatna i daje znacznie silniejszą intuicję niż ślepe używanie symboli, ale zachowaj w głowie nutę sceptycyzmu, aby mieć głowę otwartą na różne konteksty!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.