If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wizualizacja gradientu

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono powierzchnię, będącą wykresem pewnej funkcji f, zależnej od dwóch zmiennych i punkt p, należący do tego wykresu:
Na wykresie tego typu gradient funkcji można przedstawić jako wektory styczny w danym punkcie do powierzchni wykresu.
Który z poniższych rysunków może przedstawiać gradient funkcji f w punkcie p?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?