If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do różniczkowania funkcji złożonej w przypadku funkcji zależnych od wielu zmiennych

Zadanie

Dane są różniczkowalne funkcje: g, left parenthesis, t, right parenthesis o wartościach wektorowych i f, left parenthesis, x, comma, y, right parenthesis o wartościach rzeczywistych. Niech h, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, f, left parenthesis, g, left parenthesis, t, right parenthesis, right parenthesis.
Wiemy, że:
g(1)=(0,2,4)g(1)=(1,6,2)f(0,2,4)=(3,5,1)\begin{aligned} &g(1) = (0, 2, 4) \\ \\ &g'(1) = (-1, 6, 2) \\ \\ &\nabla f(0, 2, 4) = (3, 5, 1) \end{aligned}
Oblicz start fraction, d, h, divided by, d, t, end fraction w t, equals, 1.
h, prime, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?