If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prędkość i szybkość punktu, którego tor zadany jest w postaci krzywej parametrycznej.

Zadanie

Dana jest funkcja o wartościach wektorowych s, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, left parenthesis, t, start superscript, 4, end superscript, comma, t, start superscript, 4, end superscript, right parenthesis.
Wyznacz zależność od czasu t szybkości punktu materialnego, którego położenie opisane jest funkcją s, left parenthesis, t, right parenthesis.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?