Wstęp do algebry

Chcesz uzyskać spersonalizowaną ścieżkę w wstęp do algebry?
Misje polecają Ci to, czego masz się dalej uczyć, oraz pomagają zapamiętać to, czego się już nauczyłeś(aś) poprzez mieszanie umiejętności i zapisywanie Twoich postępów.
Zarejestruj się

Pierwsze kroki

Znaczenie miejsca dziesiętnego
W tym samouczku będziemy uczyć się o wartości miejsca. Kluczem jest lepsze zrozumienie co naprawdę robimy kiedy liczymy, przenosimy, przegrupowujemy, mnożymy i dzielimy liczby wielocyfrowe.
Rozpocznij naukę