Wstęp do algebry

Pierwsze kroki

Znaczenie miejsca dziesiętnego
W tym samouczku będziemy uczyć się o wartości miejsca. Kluczem jest lepsze zrozumienie co naprawdę robimy kiedy liczymy, przenosimy, przegrupowujemy, mnożymy i dzielimy liczby wielocyfrowe.
Rozpocznij naukę