If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Własności dodawania

Odkrywaj przemienność i łączność oraz element neutralny dodawania.
W tym artykule poznamy trzy podstawowe własności dodawania. Oto krótki przegląd tych własności:
Prawo przemienności dodawania: Zmiana kolejności składników nie zmienia sumy. Na przykład 4, plus, 2, equals, 2, plus, 4.
Prawo łączności dodawania: Zmiana sposobu grupowania składników nie zmienia sumy. Na przykład left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, equals, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis.
Istnienie elementu neutralnego dodawania: Suma 0 i jakiejkolwiek liczby jest równa tej liczbie. Na przykład 0, plus, 4, equals, 4.

Prawo przemienności dodawania

Prawo przemienności dodawania mówi, że zmiana kolejności składników nie zmienia sumy. Oto przykład:
4, plus, 2, equals, 2, plus, 4
Zauważ, że po obu stronach suma jest równa 6, mimo że kolejność liczb jest zamieniona.
Oto przykład z większą liczbą składników:
1, plus, 2, plus, 3, plus, 4, equals, 4, plus, 3, plus, 2, plus, 1
Który z poniższych przykładów odzwierciedla prawo przemienności dodawania?
Wybierz 1 odpowiedź:

Prawo łączności dodawania

Prawo łączności dodawania mówi, że zmiana sposobu grupowania składników nie zmienia sumy. Oto przykład:
start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Pamiętaj, że nawiasy informują o tym, co ma być wykonane w pierwszej kolejności.
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd
equals, 5, plus, 4
equals, 9
Oto jak przekształcamy prawą stronę.
empty space, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, plus, 7
equals, 9
Zauważ, że po obu stronach suma jest równa 9, mimo że po lewej stronie najpierw dodaliśmy liczby 2 i 3, a po prawej najpierw dodaliśmy 3 i 4.
Który z poniższych przykładów odzwierciedla prawo łączności dodawania?
Wybierz 1 odpowiedź:

Istnienie elementu neutralnego dodawania

0 jest elementem neutralnym dodawania. Suma liczby 0 i jakiejkolwiek liczby jest równa tej liczbie. Oto przykład:
0, plus, 4, equals, 4
Jest to prawda, ponieważ według definicji 0 oznacza "brak czegokolwiek". Kiedy dodajemy 0 do 4, ilość wyrażona przez 4 się nie zmienia!
Prawo przemienności dodawania mówi, że nie ma znaczenia, czy 0 wystąpi przed inną liczbą czy po niej. Oto przykład dodawania, w którym 0 jest po innej liczbie:
6, plus, 0, equals, 6
Który z poniższych przykładów ilustruje własność elementu neutralnego dodawania?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.