If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Własności dodawania

Odkrywaj przemienność i łączność oraz element neutralny dodawania.
W tym artykule poznamy trzy podstawowe własności dodawania. Oto krótki przegląd tych własności:
Prawo przemienności dodawania: Zmiana kolejności składników nie zmienia sumy. Na przykład 4+2=2+4.
Prawo łączności dodawania: Zmiana sposobu grupowania składników nie zmienia sumy. Na przykład (2+3)+4=2+(3+4).
Istnienie elementu neutralnego dodawania: Suma 0 i jakiejkolwiek liczby jest równa tej liczbie. Na przykład 0+4=4.

Prawo przemienności dodawania

Prawo przemienności dodawania mówi, że zmiana kolejności składników nie zmienia sumy. Oto przykład:
4+2=2+4
Zauważ, że po obu stronach suma jest równa 6, mimo że kolejność liczb jest zamieniona.
Oto przykład z większą liczbą składników:
1+2+3+4=4+3+2+1
Który z poniższych przykładów odzwierciedla prawo przemienności dodawania?
Wybierz 1 odpowiedź:

Prawo łączności dodawania

Prawo łączności dodawania mówi, że zmiana sposobu grupowania składników nie zmienia sumy. Oto przykład:
(2+3)+4=2+(3+4)
Pamiętaj, że nawiasy informują o tym, co ma być wykonane w pierwszej kolejności.
=(2+3)+4
=5+4
=9
Oto jak przekształcamy prawą stronę.
=2+(3+4)
=2+7
=9
Zauważ, że po obu stronach suma jest równa 9, mimo że po lewej stronie najpierw dodaliśmy liczby 2 i 3, a po prawej najpierw dodaliśmy 3 i 4.
Który z poniższych przykładów odzwierciedla prawo łączności dodawania?
Wybierz 1 odpowiedź:

Istnienie elementu neutralnego dodawania

0 jest elementem neutralnym dodawania. Suma liczby 0 i jakiejkolwiek liczby jest równa tej liczbie. Oto przykład:
0+4=4
Jest to prawda, ponieważ według definicji 0 oznacza "brak czegokolwiek". Kiedy dodajemy 0 do 4, ilość wyrażona przez 4 się nie zmienia!
Prawo przemienności dodawania mówi, że nie ma znaczenia, czy 0 wystąpi przed inną liczbą czy po niej. Oto przykład dodawania, w którym 0 jest po innej liczbie:
6+0=6
Który z poniższych przykładów ilustruje własność elementu neutralnego dodawania?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.