If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Własności mnożenia

Odkrywaj przemienność i łączność oraz element neutralny mnożenia.
W tym artykule poznamy trzy podstawowe własności mnożenia. Oto krótki przegląd tych własności:
Prawo przemienności mnożenia: Zmiana kolejności czynników nie zmienia wartości iloczynu. Na przykład 4×3=3×4.
Prawo łączności mnożenia: Zmiana sposobu grupowania czynników nie zmienia wartości iloczynu. Na przykład (2×3)×4=2×(3×4).
Element neutralny mnożenia: Iloczyn liczby 1 i jakiejkolwiek liczby jest równy tej liczbie. Na przykład 7×1=7.

Prawo przemienności mnożenia

Prawo przemienności mnożenia mówi, że zmiana kolejności czynników nie zmienia wartości iloczynu. Oto przykład:
4×3=3×4
Zauważ, że po obu stronach iloczyn jest równy 12, mimo że czynniki zapisane są w odwrotnej kolejności.
Oto przykład z większą liczbą czynników:
1×2×3×4=4×3×2×1
Zauważ, że po obu stronach iloczyn jest równy 24.
Który z poniższych przykładów odzwierciedla prawo przemienności mnożenia?
Wybierz 1 odpowiedź:

Prawo łączności mnożenia

Prawo łączności mnożenia mówi, że zmiana sposobu grupowania czynników nie zmienia wartości iloczynu. Oto przykład:
(2×3)×4=2×(3×4)
Pamiętaj, że nawiasy informują o tym, co ma być wykonane w pierwszej kolejności.
=(2×3)×4
=6×4
=24
Oto jak przekształcamy prawą stronę.
=2×(3×4)
=2×12
=24
Zauważ, że po obu stronach iloczyn jest równy 24, mimo że po lewej stronie najpierw pomnożyliśmy 2 i 3, a po prawej stronie najpierw pomnożyliśmy 3 i 4.
Który z poniższych przykładów odzwierciedla prawo łączności mnożenia?
Wybierz 1 odpowiedź:

Element neutralny mnożenia

1 jest elementem neutralnym mnożenia. Iloczyn liczby 1 i jakiejkolwiek liczby jest równy tej liczbie. Oto przykład:
7×1=7
Prawo przemienności mnożenia mówi, że nie ma znaczenia, czy 1 wystąpi przed inną liczbą czy po niej. Oto przykład mnożenia, w którym 1 jest przed inną liczbą:
1×6=6
Który z poniższych przykładów ilustruje własność elementu neutralnego mnożenia?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.