Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:1:24
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 7 lekcji na temat Własności arytmetyczne.
Zobacz 7 lekcji
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
W tym przykładzie mamy pomnożyć 65 razy 1. Dosłownie potrzebujemy pomnożyć 65 - możemy zapisać to, że to jest znak razy w ten sposób albo możemy to zapisać jako kropka w ten sposób - ale to znaczy 65 razy 1. I są dwa sposoby interpretowania tego. Możecie spojrzeć na to jako na jedną liczbę 65 albo możecie to ująć jako liczba 1 65 razy, i wszystkie dodane. Ale w każdym przypadku, jeśli macie jedno 65, to dosłownie to będzie 65. Cokolwiek razy 1 będzie równało się to cokolwiek, cokolwiek to jest. To razy 1 będzie ponownie tym samym. Jeśli mam tutaj swego rodzaju puste miejsce razy 1, i mogę zapisać to jako symbol razy razy 1, to wtedy wynik będzie dokładnie ten sam jak to nasze puste miejsce. to wtedy wynik będzie dokładnie ten sam jak to nasze puste miejsce. Tak więc, jeśli mam 3 razy 1, to będzie 3. Jeśli mam 5 razy 1, otrzymamy 5, ponieważ dosłownie wszystko to jest dosłownie mówiąc 5 razy. Jeśli tu wstawię - nie wiem - 157 razy 1 to będzie 157. Myślę, że rozumiecię idę tego zagadnienia.