If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:1:24

Transkrypcja filmu video

Oblicz wynik działania: 65 × 1 Mamy pomnożyć liczbę 65… Znak mnożenia można pisać jako krzyżyk albo jako kropkę. …mamy pomnożyć 65 przez 1. Można to rozumieć dwojako. Albo jako pojedynczą liczbę 65 albo jako sumę 65 jedynek. W obu przypadkach 1 × 65 równa się po prostu 65. Każda liczba pomnożona przez 1 jest równa sobie. Niezależnie od tego, jaką liczbę podstawimy w to miejsce wynik będzie tą samą liczbą. Na przykład… Powiedzmy po prostu, że mamy tu „coś”. „Coś” razy 1… Krzyżyk bardziej kojarzy się ze słowem „razy”. …zawsze równa się „coś”. Dokładnie to samo „coś”. Jeśli tu będzie 3, otrzymam 3. Jeśli wstawię tu 5, otrzymam 5. Bo mam tu napisane dosłownie „jedna piątka”. Jeśli wstawię… sam nie wiem… na przykład… 157 × 1… to otrzymam 157. To chyba jasne.