Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:3:17
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 7 lekcji na temat Własności arytmetyczne.
Zobacz 7 lekcji
Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
powiedzmy, że mamy 5 cytryn to jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć cytryn i zapytano mnie: ile razy muszę to pomnożyć aby otrzymać 1? albo w tym przypadku: ile razy muszę pomnożyć 5 cytryn aby otrzymać 1 cytrynę? i dalej idąc, kolejne pytanie jakie możecie zadać ponieważ tak naprawdę mnożenie i dzielenie są jak orzeł i reszka tej samej monety to jest przez co muszę podzielić 5 aby otrzymać 1 cytrynę? albo żółte kółko, albo cokolwiek co narysuję tutaj. Cóż, jeśli macie 5 rzeczy i dzielicie to przez 5, otrzymacie 5 grup po jednej rzeczy. Tak więc, jeśli podzielicie przez 5, będziecie mieli 1,2,3,4,5 grup. Możecie powiedzieć, że 5 podzielone przez 5 równa się 1. Weźcie 5 rzeczy i podzielcie je na 5 grup wówczas każda grupa będzie miała jedną rzecz. Albo możecie powiedzieć 5 razy 1/5 równa się 1 (i używam kropki dla mnożenia) Mogę również powiedzieć 5 razy 1/5 równa się 1. Te przykłady mówią nam dokładnie o tym samym. Prawdopodobnie to co może być tu interesujące (chociaż nie jest to jakaś skomplikowana nauka) to jest właśnie inny sposób zapisania tego co już prawdopodobnie wiecie, to jest ta idea, że jeśli mam liczbę i mnożę ją razy jej odwrotność (i większość czasu kiedy ludzie rozmawiają o odwrotności w matematyce rozmawiają o odwrotności mnożenia) wówczas otrzymamy 1. Tak więc 5 razy 1/5 równa się 1. ale to dzieje się tak, ponieważ 5 razy 1/5 jest dokładnie tym samym co 5 podzielone przez 5. gdybyście właściwie mieli podzielić to moglibyście napisać 5 razy 1/5 to równa się 5 przez 1 razy 1 przez 5. Mnożycie liczniki: 5 razy 1 daje nam 5 mnożycie mianowniki: 1 razy 5 równa się 5 Tak więc macie 5/5, a 5/5 jest dokładnie tym samym co 1. Jeśli ktoś zapytałby was, "Hej, mam liczbę 217 i chcę pomnożyć ją przez coś i chcę uzyskać 1 po działaniu mnożenia tego przez coś jeszcze." Wówczas mówicie - Słuchaj, jeśli mam 217 i podzieliłem to przez 217 to dałoby mi 1. i podzielenie tego przez 217 jest dokładnie tym samym co pomnożenie tego przez 1/217. mnożenie przez jego odwrotność, o czym mówi nam, jeszcze raz, wyrażenie, które jest bardziej wyszukane niż sama koncepcja. Mnożycie przez odwrotność tej samej liczby. Inny sposób spojrzenia na to jest jeśli mam 5 rzeczy i biorę 1/5 z nich, ile mam tych rzeczy? Cóż, jeśli biorę 1/5 z 5 rzeczy mam dokładnie 1 rzecz tutaj. Ale ogólna idea jest super ekstra prosta jeśli mam jakąś szaloną liczbę... 8,345 to nie jest całkiem szalona, zamieńmy ją na jakieś miliony ... i 271... tak więc 8,345,271 I pytam, przez ile to muszę pomnożyć (i teraz użyję tego znaku mnożenia tutaj) Przez co muszę to pomnożyć aby otrzymać 1? Muszę dokładnie pomnożyć to przez odwrotność tej liczby a to jest 1/8,345,271