Ułamki dziesiętne w formie pisemnej - przypomnienie

Przegląd zapisywania liczb dziesiętnych w postaci pisemnej oraz kilka zadań.

Zapisywanie liczb słowami

Czasem chcemy wyrazić daną liczbę za pomocą słów, a nie cyfr.

Przykład

Zapiszmy 3,405\blueD3{,}\purpleD40\maroonD5 za pomocą słów.
Jedności,DziesiąteSetneTysięczne
3\blueD3,4\purpleD4005\maroonD5
3,405=3 jednocisˊ+405 tysięcznych3{,}405=\blueD{3}\text{ jedności}+\,\purpleD{4}{0}\maroonD5\text{ tysięcznych}
Zaczynamy od cyfry na lewo od przecinka:
Trzy\blueD{\text{Trzy}}
Potem mamy przecinek, który zastępujemy przez "i\text{\goldD{i}}":
Trzy i\blueD{\text{Trzy}} \goldD{\text{ i}}
Następnie czytamy cyfry stojące po przecinku, kończąc wartością miejsca dziesiętnego, na którym stoi ostatnia cyfra:
Trzy i\blueD{\text{Trzy}}\goldD{\text{ i}} czterysta pięcˊ tysięcznych\purpleD{\text{czterysta} \maroonD{\text{ pięć}} \text{ tysięcznych}}
3,4053{,}405 wyrażone słowami to trzy i czterysta pięć tysięcznych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zapisywaniu liczb dziesiętnych za pomocą słów? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

Chcesz rozwiązać więcej takich zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.