If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Równania dwustopniowe, przegląd

Równanie dwustopniowe to równanie algebraiczne, które można rozwiązać wykonując dwa kroki. Równanie jest rozwiązane, kiedy uda Ci się oddzielić zmienną, bez liczb przed nią stojących, po jednej stronie znaku równości. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Co to są równania dwustopniowe?

Równanie dwustopniowe to takie równanie, które możesz rozwiązać wykonując dwa przekształcenia. Rozwiązanie równania oznacza obliczenie wartości zmiennej, dla której równanie jest prawdziwe.

Przykład 1

Mamy obliczyć wartość x, dla której to równanie jest prawdziwe:
3x+2=14
Musimy tak przekształcić równanie, żeby po jednej stronie otrzymać samo x.
3x+2=143x+22=1423x=123x3=123x=4
Rozwiązanie równania:
x=4
Zawsze warto sprawdzić rozwiązanie przez podstawienie do wyjściowego równania, w ten sposób upewnimy się, że na pewno nie zrobiliśmy błędu.
3x+2=1434+2=?1412+2=?1414=14    Tak!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tego typu równaniach? Obejrzyj ten film.

Przykład 2

Mamy obliczyć wartość a, dla której to równanie jest prawdziwe:
8=a3+6
Musimy tak przekształcić równanie, żeby po jednej stronie otrzymać samo a.
8=a3+686=a3+662=a323=a336=a
Rozwiązanie równania:
a=6
Sprawdźmy nasze rozwiązanie (strzeżonego Pan Bóg strzeże!):
8=a3+68=?63+68=?2+68=8    Tak!
Chcesz zobaczyć kolejny przykład? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
Oblicz wartość c, która spełnia to równanie.
43=8c5
c=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz poćwiczyć rozwiązywanie takich równań? Spróbuj rozwiązać to zadanie. Albo, weź się za to zadanie tekstowe.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.