Główna zawartość
Równanie dwustopniowe to równanie algebraiczne, które można rozwiązać wykonując dwa kroki. Równanie jest rozwiązane, kiedy uda Ci się oddzielić zmienną, bez liczb przed nią stojących, po jednej stronie znaku równości. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.