If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zmienne zależne i niezależne

Zadanie

Na sprawdzianie z matematyki zdobywasz 5 punktów za każdą poprawną odpowiedź.
Relację między tymi dwiema zmiennymi można przedstawić za pomocą równania:
y=5x, w którym x oznacza liczbę pytań, na które odpowiedziałeś poprawnie na sprawdzianie z matematyki, zaś y oznacza łączną liczbę punktów, którą zdobyłeś na tym sprawdzianie.
Określ, która z tych zmiennych jest zależna, a która niezależna.
Zmienna zależna
Zmienna niezależna
Łączna liczba punktów, które zdobyłeś na sprawdzianie
Liczba punktów, na które odpowiedziałeś prawidłowo