Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Obliczanie wyrażeń z jedną zmienną

Mieszanka wyjaśnień, przykładów i zadań, żebyś mógł szybko obliczać wyrażenia z jedną zmienną!

Jak obliczyć wyrażenie z jedną zmienną

Powiedzmy, że chcemy obliczyć wyrażenie a+4. Najpierw musimy znać wartość zmiennej a. Na przykład, żeby obliczyć wartość wyrażenia dla a=1, po zamiast a wpisujemy 1:
a+4=1+4        Zastępujemy a przez 1.=5
Tak więc wyrażenie a+4 jest równe 5 dla a=1.
Tak samo łatwo możemy obliczyć a+4 jeśli a=5:
a+4=5+4        Zastępujemy a przez 5.=9
Tak więc a+4 równa 9 dla a=5.

Obliczanie wyrażenia z mnożeniem

Może się zdarzyć, że ktoś poprosi Cię: "Oblicz 3x, gdy x=5."
Zauważ, że liczba 3 jest na prawo od zmiennej x w wyrażeniu 3x. To oznacza "3 razy x". Robimy tak dlatego, że stary sposób przedstawiania mnożenia symbolem × był myląco podobny do zmiennej x.
W porządku, teraz możemy rozwiązać zadanie:
3x=35        Zastępujemy x przez 5.=15
Tak więc wyrażenie 3x ma wartość równą 15 dla x=5.

Nowe sposoby przedstawiania mnożenia

Chwileczkę! Widzisz, że zapisaliśmy "3 times 5" jako 35 zamiast 3×5? Używanie symbolu kropki zamiast symbolu × jest innym nowym sposobem przedstawiania mnożenia:
35=15
Nawiasów również można użyć do przedstawienia mnożenia:
3(5)=15
Podsumujmy nowe sposoby przedstawiania mnożenia, których się nauczyliśmy.
Stary sposóbNowy sposób
Ze zmienną3×x3x
Bez zmiennej3×535 lub 3(5)

Obliczanie wartości wyrażeń w których kolejność wykonywania działań ma znaczenie

W bardziej złożonych wyrażeniach musimy się upewnić, że wykonujemy działania we właściwej kolejności. Spójrzmy na inny przykład:
Oblicz 5+3e dla e=4.
5+3e=5+34        Zastępujemy e przez 4.=5+12        Najpierw wykonujemy mnożenie (kolejność działań)=17
Tak więc wyrażenie 5+3e jest równe 17 dla e=4.
Zauważ, że musimy być bardzo uważni przy ustalaniu kolejności, w jakiej działania mają być wykonane. Częsta zła odpowiedź to 32, co jest wynikiem dodania 5 i 3 żeby otrzymać 8, a następnie pomnożenia 8 przez 4 żeby otrzymać 32.

Poćwiczmy!

zadanie 1
Oblicz wartość wyrażenia 9z dla z=4.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Sprawdź się!

Wyzwanie 1
Oblicz ee5e dla e=5.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.