If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pierwiastki sześcienne, przegląd

Powtórz sobie, co wiesz o pierwiastkach sześciennych i wypróbuj wiedzę na kilku zadaniach.

Pierwiastek sześcienny

Pierwiastek sześcienny z danej liczby jest to liczba, którą mnożymy przez siebie trzy razy, żeby uzyskać daną liczbę.
Pierwiastek sześcienny oznacza się symbolem cube root of, end cube root .
Obliczanie pierwiastka sześciennego jest operacją odwrotną do podnoszenia liczby do sześcianu.
Przykład:
start color #7854ab, 3, end color #7854ab, dot, start color #7854ab, 3, end color #7854ab, dot, start color #7854ab, 3, end color #7854ab = start color #7854ab, 3, end color #7854ab, start superscript, start color #ff00af, 3, end color #ff00af, end superscript, equals, start color #1fab54, 27, end color #1fab54
Zatem root, start index, start color #ff00af, 3, end color #ff00af, end index = start color #7854ab, 3, end color #7854ab
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o wyznaczaniu pierwiastków sześciennych, obejrzyj film.

Obliczanie pierwiastków sześciennych

Jeśli nie mamy pomysłu jaką liczbę trzeba pomnożyć przez siebie trzy razy, żeby uzyskać daną liczbę, możemy posłużyć się drzewem czynników.
Przykład:
cube root of, 64, end cube root, equals, start text, question mark, end text
Oto drzewo czynników dla 64:
Zatem rozkład 64 na czynniki pierwsze, to 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2.
Szukamy cube root of, 64, end cube root, więc chcemy podzielić czynniki pierwsze na trzy identyczne grupy.
Zauważ, że możemy pogrupować czynniki w następujący sposób:
64, equals, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, dot, 2, equals, left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis, dot, left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis, dot, left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis
Zatem left parenthesis, 2, dot, 2, right parenthesis, cubed, equals, 4, cubed, equals, 64.
Zatem cube root of, 64, end cube root jest równy 4.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
cube root of, 125, end cube root, equals, start text, question mark, end text
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do ćwiczeń: Obliczanie pierwiastków sześciennych
Lub zmierz się z następującym wyzwaniem: Równania z pierwiastkami kwadratowymi i sześciennymi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.