If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiadomości na temat notacji naukowej

Przypomnij sobie wiadomości na temat notacji naukowej i wypróbuj swoją wiedzę na kilku praktycznych przykładach.

Notacja naukowa

Notacja naukowa, albo inaczej notacja wykładnicza, polega na zapisaniu liczby rzeczywistej w postaci współczynnika, większego od 1 i mniejszego niż 10, pomnożonego przez potęgę 10.
Te liczby zapisano w notacji naukowej:
  • 5, comma, 4, times, 10, cubed
  • 8, comma, 013, times, 10, start superscript, minus, 6, end superscript
Chcesz wiedzieć więcej o notacji naukowej? Obejrzyj ten film.

Zapisywanie liczb w naukowej notacji

Liczby większe niż 10

Jeśli chcemy zapisać w notacji naukowej liczbę większą niż 10, przesuwamy przecinek w lewo tak długo, aż nie otrzymamy liczby większej od 1 i mniejszej od 10. Następnie podnosimy 10 do potęgi równej liczbie miejsc, o które przesunęliśmy przecinek. Nasza liczba zapisana w postaci dziesiętnej równa się liczbie leżącej pomiędzy 1 i 10 pomnożonej przez wyznaczoną w ten sposób potęgę 10.
Przykład
Zapiszmy 604, space, 000 w notacji naukowej.
Jeśli przesuniemy przecinek o jedno miejsce w lewo, otrzymamy 60, space, 400, comma, 0. Musimy kontynuować przesuwanie przecinka dopóty, aż nie otrzymamy liczby z przedziału pomiędzy 1 a 10.
W sumie musimy przesunąć przecinek start color #e07d10, 5, end color #e07d10 razy.
Mamy teraz liczbę 6, comma, 04.
A następnie mnożymy 6, comma, 04 przez 10, start superscript, start color #e07d10, 5, end color #e07d10, end superscript:
Liczba 604, space, 000 zapisana w postaci wykładniczej ma postać 6, comma, 04, times, 10, start superscript, start color #e07d10, 5, end color #e07d10, end superscript.

Liczby mniejsze od 1

Jeśli chcemy zapisać w notacji naukowej liczbę mniejszą od 1, przesuwamy przecinek w prawo tak długo, aż nie otrzymamy liczby większej od 1 i mniejszej od 10. Następnie podnosimy 10 do ujemnej potęgi, której wartość bezwzględna równa się liczbie miejsc, o które przesunęliśmy przecinek. Nasza liczba zapisana w postaci dziesiętnej równa się liczbie leżącej pomiędzy 1 i 10 pomnożonej przez wyznaczoną w ten sposób potęgę 10.
Przykład
Zapiszmy 0, comma, 0058 w notacji naukowej.
Aby otrzymać liczbę leżącą pomiędzy 1 i 10, musimy przesunąć przecinek w prawo start color #1fab54, 3, end color #1fab54 razy.
Mamy teraz liczbę 5, comma, 8.
Zgodnie z tym, ile razy przesunęliśmy przecinek, mnożymy 5, comma, 8 razy 10, start superscript, start color #1fab54, minus, 3, end color #1fab54, end superscript:
Liczba 0, comma, 0058 zapisana w notacji naukowej ma postać 5, comma, 8, times, 10, start superscript, start color #1fab54, minus, 3, end color #1fab54, end superscript.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Zapisz tę liczbę w notacji naukowej:
245600000000

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.