If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pierwiastki kwadratowe liczb będących idealnymi kwadratami

Dowiedz się, jak obliczać pierwiastki z liczb kwadratowych, takich jak 25, 36, oraz 81.
Zacznijmy od przykładu obliczenia pierwiastka z start color #1fab54, 25, end color #1fab54:
square root of, start color #1fab54, 25, end color #1fab54, end square root, equals, question mark
Krok 1: Zapytaj, "Jaka liczba podniesiona do kwadratu daje start color #1fab54, 25, end color #1fab54?"
Krok 2: Przypomnij sobie, że start color #11accd, 5, end color #11accd do kwadratu równa się start color #1fab54, 25, end color #1fab54.
start color #11accd, 5, end color #11accd, squared, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd, times, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals, start color #1fab54, 25, end color #1fab54
Odpowiedź
square root of, start color #1fab54, 25, end color #1fab54, end square root, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd
A w tym pytaniu chodzi o to, by upewnić się, że wszystko jest jasne:
W jaki sposób możemy się upewnić, że start color #11accd, 5, end color #11accd to prawidłowa odpowiedź?
Wybierz 1 odpowiedź:

Związek z polem kwadratu

Obliczenie pierwiastka kwadratowego z start color #1fab54, 25, end color #1fab54 to to samo, co obliczenie długości boku kwadratu, którego pole powierzchni wynosi start color #1fab54, 25, end color #1fab54.
Kwadrat o polu powierzchni równym start color #1fab54, 25, end color #1fab54 ma bok o długości start color #11accd, 5, end color #11accd.

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania - zestaw 1:

Zadanie 1A
 • Prąd elektryczny
4, squared, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Pytanie do zastanowienia

Które stwierdzenie opisuje, na czym polega obliczanie pierwiastka kwadratowego?
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania - zestaw 2:

Zadanie 2A
 • Prąd elektryczny
square root of, 1, end square root, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania - zestaw 3:

Zadanie 3A
 • Prąd elektryczny
square root of, 121, end square root, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.