Zadanie

Bez użycia kalkulatora wybierz zdanie, które najlepiej opisuje wartość square root of, 46, end square root.
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:
Rozwiąż 7 zadań/zadania