If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości na temat czynników i wielokrotności

Przypomnij sobie, czego się nauczyłeś na temat czynników i wielokrotności i wykorzystaj tę wiedzę aby rozwiązać kilka zadań praktycznych. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Co to jest dzielnik?

Dzielnik danej liczby to taka liczba naturalna, przez którą dana liczba dzieli się bez reszty.
Dzielnikami liczby 8 są: 1,2,4 i 8.
8:1=8
8:2=4
8:4=2
8:8=1
Liczbę 8 można podzielić bez reszty przez 1,2,4 oraz 8.

Pary dzielników

Para czynników danej liczby to 2 liczby całkowite, których pomnożenie przez siebie daje w wyniku tę liczbę.
Na przykład parami czynników liczby 8 są pary liczb:
1 i 8, ponieważ 18=8
2 i 4, ponieważ 24=8
Chcesz wiedzieć więcej o rozkładzie liczby na czynniki? Obejrzyj ten film.
Jeśli chcesz poznać więcej sposobów wyznaczania czynników i wielokrotności, zajrzyj do tego artykułu.

Zestaw ćwiczeń: Znajdowanie dzielników

Zadanie 1A
Które z poniższych liczb są dzielnikami liczby 78?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz wykonać więcej podobnych ćwiczeń? Zajrzyj tutaj.

Co to jest wielokrotność?

Wielokrotność danej liczby naturalnej jest to liczba, którą otrzymujemy w wyniku mnożenia danej liczby przez jakąś liczbę naturalną. Pierwsze cztery wielokrotności liczby 3 to 3,6,9 i 12, ponieważ:
31=3
32=6
33=9
34=12
Inne przykłady wielokrotności liczby 3 to 15,30 i 300.
35=15
310=30
3100=300
Nie jesteśmy w stanie wypisać wszystkich wielokrotności danej liczby. W naszym przykładzie możemy mnożyć 3 przez nieskończenie wiele różnych liczb, otrzymując za każdym razem nowe wielokrotności.

Rozpoznawanie wielokrotności

W celu stwierdzenia czy dana liczba jest wielokrotnością jakiejś liczby, sprawdzamy czy dana liczba dzieli się przez tę drugą liczbę bez reszty.
15 jest wielokrotnością liczby 3, ponieważ 15:3=5.
17 nie jest wielokrotnością liczby 3, ponieważ 17:3=5 reszta 2.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o znajdowaniu dzielników i wielokrotności liczby, obejrzyj film.

Zestaw ćwiczeń: Znajdowanie wielokrotności

Zadanie 2A
Która z poniższych liczb jest wielokrotnością liczby 9?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chciałbyś wykonać więcej podobnych ćwiczeń? Zajrzyj tutaj.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.