Przypomnienie wiadomości o liczbach pierwszych i złożonych

Przypomnij sobie wiadomości o liczbach pierwszych i złożonych i wykorzystaj tę informację do rozwiązania kilku zadań. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Co to są liczby pierwsze?

Liczby pierwsze są to liczby, które mają dokładnie 22 dzielniki.
Jedynymi dzielnikami liczby pierwszej są 1\greenD1 i ona sama\purpleD{\text{ona sama}}.
77 jest przykładem liczby pierwszej. Jej jedynymi dzielnikami są 1\greenD1 i 7\purpleD7. Liczba 77 nie dzieli się bez reszty przez żadną inną od nich liczbę naturalną.
Dzielnik danej liczby to taka liczba naturalna, przez którą dana liczba dzieli się bez reszty.
Dzielnikami liczby 8\purpleD8 są: 1,2,4\blueD{1, 2, 4} i 8\blueD8.
8÷1=8\purpleD8 \div \blueD1 = 8
8÷2=4\purpleD8 \div \blueD2 = 4
8÷4=2\purple8 \div \blueD4 = 2
8÷8=1\purpleD8 \div \blueD8 = 1
Liczbę 8\purpleD8 można podzielić bez reszty przez 1,2,4\blueD{1, 2, 4} oraz 8\blueD8.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o liczbach pierwszych? Obejrzyj film.

Ćwiczenia 1: Rozpoznawanie liczb pierwszych

Zadanie 1A
Która z tych liczb jest liczbą pierwszą?
12, 42, 61, 87, 95\large{12,\ 42,\ 61,\ 87,\ 95}
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj tutaj.

Co to są liczby złożone?

Liczba złożona ma więcej niż 22 dzielniki. Liczba złożona ma inne dzielniki oprócz 11 i siebie samej\text{siebie samej}.
1616 jest przykładem liczby złożonej. Dzielniki liczby 1616 to 1,2,4,81, 2, 4, 8 i 1616. 1616 dzieli się bez reszty przez każdą z tych liczb.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o rozpoznawaniu liczb pierwszych i złożonych? Obejrzyj film.
Czy chcesz szerzej poznać liczby pierwsze i złożone? Zajrzyj tutaj.

Ćwiczenia 2: Rozpoznawanie liczb złożonych

Zadanie 2A
Która z tych liczb jest złożona?
29, 41, 47, 82, 89\large{29,\ 41,\ 47,\ 82,\ 89}
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj tutaj.