Przegląd liczb mieszanych i ułamków niewłaściwych

Przypomnij sobie jak zapisać liczbę mieszaną jako ułamek niewłaściwy i ułamek niewłaściwy jako liczbę mieszaną.  sA następnie spróbuj rozwiązać kilka zadań.

Co to są ułamki niewłaściwe

Ułamek niewłaściwy to taki ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub równy mianownikowi.
Poniżej kilka przykładów ułamków niewłaściwych:
94,55,73\dfrac94, \dfrac55, \dfrac73

Co to jest liczba mieszana?

Liczba mieszana to liczba, która składa się z liczby całkowitej i ułamka właściwego.
Poniżej kilka przykładów liczb mieszanych:
412,138,12564\dfrac12, 1\dfrac38, 12\dfrac56

Zapisywanie liczby mieszanej jako ułamka niewłaściwego

Zapisz 3453\dfrac45 jako ułamek niewłaściwy.
345=3+453\dfrac45=\blueD3+\greenD{\dfrac45}
345=1+1+1+45\phantom{3\dfrac45}=\blueD1+\blueD1+\blueD1+\greenD{\dfrac45}
345=55+55+55+45\phantom{3\dfrac45}=\blueD{\dfrac55}+\blueD{\dfrac55}+\blueD{\dfrac55}+\greenD{\dfrac45}
345=5+5+5+45\phantom{3\dfrac45}=\dfrac{\blueD5+\blueD5+\blueD5+\greenD4}5
345=195{3\dfrac45}=\dfrac{19}5
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisywania liczb mieszanych jako ułamków niewłaściwych? Obejrzyj ten film.
Zadanie 1A
Zapisz jako ułamek niewłaściwy.
512=5\dfrac12=
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zapisywanie ułamka niewłaściwego jako liczby mieszanej

Zapisz 103\dfrac{10}3 jako liczbę mieszaną.
33=1 całosˊcˊ\dfrac33 = 1 \text{ całość}
Sprawdźmy teraz, ile całości znajdziemy w 103\dfrac{10}3.
103=3+3+3+13\dfrac{10}3=\dfrac{\blueD3+\blueD3+\blueD3+\greenD1}3
103=33+33+33+13\phantom{\dfrac{10}3}=\blueD{\dfrac33}+\blueD{\dfrac33}+\blueD{\dfrac33}+\greenD{\dfrac13}
103=1+1+1+13\phantom{\dfrac{10}3}=\blueD1+\blueD1+\blueD1+\greenD{\dfrac13}
103=313\dfrac{10}3=\blueD3\greenD{\dfrac13}
Chcesz wiedzieć więcej o zapisywaniu ułamków niewłaściwych jako liczb mieszanych? Obejrzyj ten film.
Zadanie 2A
Zapisz jako liczbę mieszaną.
138=\dfrac{13}8=
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.