If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tworzenie wykresów słupkowych

Zadanie

Zbyszek hoduje salamandry. W poniższej tabeli zamieszczono informacje na temat liczby dżdżownic zjedzonych w ostatni weekend przez 4 jego salamandry.
Imię salamandryLiczba zjedzonych dżdżownic
Sally24
Franek22
Newton30
Kapitan40
Na którym z poniższych wykresów słupkowych wybrano najrozsądniej zakres w celu graficznego przedstawienia tych informacji?
Wybierz 1 odpowiedź: