Pole i obwód prostokątów - zadania tekstowe

Zadanie

Jason stawia prostokątną szopę na narzędzia, która ma szerokość 8 metrów, a jej pole jest równe 96 metrów kwadratowych.
Jaka jest długość szopy na narzędzia Jasona?
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
m
Rozwiąż 7 zadań/zadania