Przegląd podstaw dodawania liczb ujemnych. Spróbuj rozwiązać kilka zadań.

Dodawanie liczb ujemnych na osi liczbowej

Dodawanie 2 liczb ujemnych

Spróbujmy dodać do siebie 6+(7)-6+(-7).
Krok 1: Zacznij od pierwszej liczby, w tym wypadku od 6-6:
Krok 2: przesuń się o 77 jednostek w lewo. Przesuwamy się o 77 w lewo ponieważ dodawanie minus 77 zmniejsza naszą liczbę o 77.
6+(7)-6+(-7) przenosi nas do na osi liczbowej do 13-13.
6+(7)=13-6+(-7)=-13

Dodawanie liczby ujemnej do liczby dodatniej

Spróbujmy dodać do siebie 8+3-8+3.
Krok 1: Zacznij od pierwszej liczby, w tym wypadku od 8-8:
Krok 2: przesuń się o 33 jednostki w prawo. Przesuwamy się o 33 w prawo ponieważ dodawanie liczby plus 33 zwiększa naszą liczbę o 33.
8+3-8+3 przenosi nas do na osi liczbowej do 5-5.
8+3=5-8+3=-5
Chcesz wiedzieć więcej o dodawaniu liczb ujemnych? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

Zadanie 1
Wykonaj dodawanie:
5+(4)=5+(-4)=
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 66
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi12\ \text{pi} lub 2/3 pi2/3\ \text{pi}

Chcesz dłużej poćwiczyć dodawanie liczb ujemnych? Wykonaj to ćwiczenie.