If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Opowieść o odejmowaniu liczb ujemnych

Podstawy odejmowania liczb ujemnych oraz kilka ćwiczeń praktycznych.

Odejmowanie liczb ujemnych

Odejmowanie liczby to to samo, co dodawanie liczby przeciwnej do tej liczby.
Spójrzmy na dwa przykłady:
minus, 5, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
10, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, end color #e07d10, equals, 10, start color #e07d10, plus, 3, end color #e07d10
Zauważ: W obu przykładach zamieniliśmy odejmowanie na dodawanie, jednocześnie zmieniając znak drugiej liczby na przeciwny.
Chcesz się dowiedzieć, dlaczego tak? Obejrzyj ten film.
Teraz możemy rozwiązać zadanie, korzystając z dodawania.

Przykład 1: liczba ujemna minus liczba ujemna

Mamy obliczyć wynik odejmowania minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis.
Krok 1: Zapiszmy to działanie jako dodawanie
minus, 5, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, 6, end color #e07d10
Krok 2: Zacznij od pierwszej liczby w dodawaniu, w tym wypadku od minus, 5:
Krok 3: przesuń się o 6 jednostek w prawo. Przesuwamy się o 6 w prawo ponieważ dodawanie liczby plus 6 zwiększa naszą liczbę o 6.
minus, 5, plus, 6 przenosi nas na osi liczbowej do 1.
minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, equals, 1

Przyklad 2: liczba ujemna minus liczba dodatnia

Mamy obliczyć wynik odejmowania minus, 4, minus, 7.
Krok 1: Zapiszmy to działanie jako dodawanie
minus, 4, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 4, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
Krok 2: Zacznij od pierwszej liczby w dodawaniu, w tym wypadku od minus, 4:
Krok 3: przesuń się o 7 jednostek w lewo. Przesuwamy się o 7 w lewo ponieważ dodawanie liczby minus 7 zmniejsza naszą liczbę o 7.
minus, 4, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis przenosi nas na osi liczbowej do minus, 11.
minus, 4, minus, 7, equals, minus, 11
Chcesz wiedzieć więcej o odejmowaniu liczb ujemnych? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Wykonaj odejmowanie.
minus, 8, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chcesz dłużej poćwiczyć odejmowanie liczb ujemnych? Wykonaj to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.