If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Opowieść o odejmowaniu liczb ujemnych

Podstawy odejmowania liczb ujemnych oraz kilka ćwiczeń praktycznych.

Odejmowanie liczb ujemnych

Odejmowanie liczby to to samo, co dodawanie liczby przeciwnej do tej liczby.
Spójrzmy na dwa przykłady:
57=5+(7)
10(3)=10+3
Zauważ: W obu przykładach zamieniliśmy odejmowanie na dodawanie, jednocześnie zmieniając znak drugiej liczby na przeciwny.
Chcesz się dowiedzieć, dlaczego tak? Obejrzyj ten film.
Teraz możemy rozwiązać zadanie, korzystając z dodawania.

Przykład 1: liczba ujemna liczba ujemna

Mamy obliczyć wynik odejmowania 5(6).
Krok 1: Zapiszmy to działanie jako dodawanie
5(6)=5+6
Krok 2: Zacznij od pierwszej liczby w dodawaniu, w tym wypadku od 5:
Krok 3: przesuń się o 6 jednostek w prawo. Przesuwamy się o 6 w prawo ponieważ dodawanie liczby plus 6 zwiększa naszą liczbę o 6.
5+6 przenosi nas na osi liczbowej do 1.
5(6)=1

Przyklad 2: liczba ujemna liczba dodatnia

Mamy obliczyć wynik odejmowania 47.
Krok 1: Zapiszmy to działanie jako dodawanie
47=4+(7)
Krok 2: Zacznij od pierwszej liczby w dodawaniu, w tym wypadku od 4:
Krok 3: przesuń się o 7 jednostek w lewo. Przesuwamy się o 7 w lewo ponieważ dodawanie liczby minus 7 zmniejsza naszą liczbę o 7.
4+(7) przenosi nas na osi liczbowej do 11.
47=11
Chcesz wiedzieć więcej o odejmowaniu liczb ujemnych? Obejrzyj ten film.

Poćwicz

zadanie 1
Wykonaj odejmowanie.
8(2)=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dłużej poćwiczyć odejmowanie liczb ujemnych? Wykonaj to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.