If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zamiana liczb dziesiętnych na procenty: 0,601

Procent można zapisać jako ułamek dziesiętny. Pro-cent znaczy ze 100. A zatem, aby otrzymać równoważny ułamek dziesiętny, należy liczbę procentów podzielić przez 100 i usunąć znak %. Na przykład, 65% to będzie 65÷100, czyli 0,65. 65% = 0,65. Można też po prostu przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video