Główna zawartość
Przypomnij sobie wiadomości na temat tempa zmian i wykorzystaj tę wiedzę do rozwiązania kilku praktycznych zadań. Tłumaczenie na polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.