Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zadania tekstowe o stosunkach równoważnych (podstawy)

Zadanie

W poniższej tabeli zebrano informację na temat różnych środków transportu, którymi uczniowie dotarli pewnego dnia do szkoły:
Środek transportuLiczba uczniów
Rower21
Na piechotę27
Autobus45
Samochód10
Które z poniższych stwierdzeń na temat informacji zawartej w tej tabeli są prawdziwe?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują: