Wstęp do analizy matematycznej

Pierwsze kroki

Funkcje cyklometryczne (odwrotne funkcje trygonometryczne)
Naucz się funkcji odwrotnych do sinusa, cosinusa i tangensa, oraz tego, jak są definiowane, nawet jeśli funkcje tak naprawdę nie są odwracalne. Te funkcje będą bardzo pomocne kiedy będziesz rozwiązywać równania trygonometryczne.
Rozpocznij naukę