Wstęp do rachunku różniczkowego

Chcesz uzyskać spersonalizowaną ścieżkę w wstęp do rachunku różniczkowego?
Misje polecają Ci to, czego masz się dalej uczyć, oraz pomagają zapamiętać to, czego się już nauczyłeś(aś) poprzez mieszanie umiejętności i zapisywanie Twoich postępów.
Zarejestruj się

Pierwsze kroki

Funkcje cyklometryczne (odwrotne funkcje trygonometryczne)
Naucz się funkcji odwrotnych do sinusa, cosinusa i tangensa, oraz tego, jak są definiowane, nawet jeśli funkcje tak naprawdę nie są odwracalne. Te funkcje będą bardzo pomocne kiedy będziesz rozwiązywać równania trygonometryczne.
Rozpocznij naukę