Główna zawartość
Przedstawiamy własności mnożenia macierzy (na przykład rozdzielność względem dodawania) i dyskutujemy ich związki z dobrze Ci znanymi własnościami mnożenia liczb rzeczywistych.