If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Miara kąta (argumentu) liczb zespolonych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

z=89i

Znajdź kąt θ (w radianach) wyznaczony przez liczbę z na płaszczyźnie zespolonej.
Jeżeli zajdzie potrzeba, zaokrąglij swoją odpowiedź do trzeciego miejsca po przecinku. Wyraź wartość θ pomiędzy π a π.
θ=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi