Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Twierdzenie Darboux

Wprowadzenie do twierdzenia Darboux. Jeśli f jest funkcją ciągłą na przedziale domkniętym [a,b], to przyjmuje wszystkie wartości pośrednie pomiędzy f(a) i f(b), czyli pomiędzy obrazami końców przedziału.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video