If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Uogólniona reguła mnożenia prawdopodobieństw

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Barbara jest nauczycielką w liceum. Na fakultet, na którym przygotowuje chętnych uczniów do zdania matury rozszerzonej, uczęszczają uczniowie 1, 2 i 3 klasy LO. Przed zajęciami Barbara przygotowała identyczne kartki do losowania, na których zapisała imiona i nazwiska wszystkich swoich uczniów. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę uczniów różnych klas uczęszczających na fakultet:
klasa123
Liczba uczniów7185
Załóżmy, że Barbara chce wylosować 2 uczniów, więc wybiera 2 kartki z imionami i nazwiskami uczniów bez zwracania ich do puli wszystkich kartek.
Oblicz prawdopodobieństwo, że Barbara wylosuje w ten sposób 2 uczniów 2 klasy.
Odpowiedź zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75