If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Oczekiwany zysk z inwestycji

Zadanie

Firma ubezpieczeniowa oferuje mieszkającym nad rzeką klientom możliwość wykupienia dodatkowej polisy od powodzi. Koszt polisy wynosi 500, dollar sign. Z danych historycznych zgromadzonych przez firmę wynika, że 1, percent klientów, którzy zakupili tę polisę, poniosło szkody na skutek powodzi i otrzymało od tej firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie w średniej wysokości 10000, dollar sign.
Przychody netto ze sprzedaży polisy podsumowuje poniższa tabela:
Powódź?odszkodowanieprzychód netto left parenthesis, X, right parenthesis
tak10000, dollar signminus, 9500, dollar sign
nie0, dollar sign500, dollar sign
Niech X będzie liczbą losową odpowiadającą przychodowi netto ze sprzedaży jednej polisy.
Oblicz E, left parenthesis, X, right parenthesis, wartość oczekiwaną przychodu netto z polisy.
E, left parenthesis, X, right parenthesis, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
dollar sign.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?