If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Błędy przy upraszczaniu wyrażeń wymiernych

Zadanie

Roman próbował sprowadzić poniższe wyrażenie do uproszczonej postaci:
4x212x3x2+15x
Oto jego schemat postępowania:
Rozkład licznika na czynniki: 4x212x=4x(x3)
Rozkład mianownika na czynniki: 3x2+15x=3x(x+5)
Skrócenie czynników:
4x212x3x2+15x=4x(x3)3x(x+5)=4(x3)3(x+5)
Znalezienie x nie należących do dziedziny: x5
Jaki błąd popełnił Roman?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?