If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ćwiczenia z szeregów arytmetycznych

Rozwiążmy kilka zadań, w których proszą nas o obliczenie sumy pewnego skończonego szeregu arytmetycznego.

Przećwicz obliczenia na ciągach arytmetycznych

Zadanie 1

sum, start subscript, k, equals, 1, end subscript, start superscript, 275, end superscript, left parenthesis, minus, 5, k, plus, 12, right parenthesis, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Zadanie 2

Ciąg arytmetyczny a, start subscript, i, end subscript jest określony wzorem:
a, start subscript, 1, end subscript, equals, 2
a, start subscript, i, end subscript, equals, a, start subscript, i, minus, 1, end subscript, minus, 3
Znajdź sumę pierwszych 335 wyrazów tego ciągu.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Zadanie 3

Znajdź sumę minus, 50, plus, left parenthesis, minus, 44, right parenthesis, plus, left parenthesis, minus, 38, right parenthesis, plus, point, point, point, plus, 2038, plus, 2044.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text