If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Skończony szereg geometryczny

Zadanie

Ciąg geometryczny ai jest zdefiniowany wzorem:
a1=8
ai=ai134
Znajdź sumę pierwszych 25 wyrazów tego ciągu.
Wybierz 1 odpowiedź: