If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe wykorzystujące skończone szeregi geometryczne

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Nowa galeria handlowa szybko zyskiwała na popularności. Pierwszego dnia galerię odwiedziło w sumie 120 klientów. Każdego kolejnego dnia od dnia otwarcia liczba odwiedzających galerię rosła o 10, percent w porównaniu z liczbą odwiedzających poprzedniego dnia.
Ile osób odwiedziło tę galerię handlową w ciągu pierwszych 7 dni?
Wynik zaokrąglij do liczby całkowitej.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
osób
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?