If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe wykorzystujące skończone szeregi geometryczne

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Nowa galeria handlowa szybko zyskiwała na popularności. Pierwszego dnia galerię odwiedziło w sumie 120 klientów. Każdego kolejnego dnia od dnia otwarcia liczba odwiedzających galerię rosła o 10% w porównaniu z liczbą odwiedzających poprzedniego dnia.
Ile osób odwiedziło tę galerię handlową w ciągu pierwszych 7 dni?
Wynik zaokrąglij do liczby całkowitej.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
osób