If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyznaczanie miar kątów i długości boków w trójkątach za pomocą twierdzenia sinusów

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pniższy rysunek przedstawia triangle, A, B, C z długościami boków zaokrąglonymi do jednej dziesiątej.
Trójkąt ABC. Długość boku AB wynosi 25 jednostek, a długość boku BC - 10 jednostek. Miara kąta A wynosi 22 stopnie.
Znajdź m, angle, C.
Zauważ, że angle, C jest rozwarty. Zaokrąglij odpowiedź do jednego stopnia.
m, angle, C, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degree
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?