If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe z sinusoidami

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

I(t) oznacza dzienne napromieniowanie słoneczne, mierzone w kWhm2-dzień, na pewnej farmie po upływie t dni od przesilenia letniego. W tym przypadku t przedstawiono w radianach.
I(t)=1,5cos(2π365t)+4,3
Kiedy po raz drugi po przesileniu letnim napromieniowanie słoneczne wynosi 5,2kWhm2-dzień?
Wynik zaokrąglij do jednego pełnego dnia.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
dni