If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zadania tekstowe z sinusoidami

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

I, left parenthesis, t, right parenthesis oznacza dzienne napromieniowanie słoneczne, mierzone w start fraction, start text, k, W, h, end text, divided by, start text, m, end text, squared, start text, negative, d, z, i, e, n, with, \', on top, end text, end fraction, na pewnej farmie po upływie t dni od przesilenia letniego. W tym przypadku t przedstawiono w radianach.
I, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, 1, comma, 5, cosine, left parenthesis, start fraction, 2, pi, divided by, 365, end fraction, t, right parenthesis, plus, 4, comma, 3
Kiedy po raz drugi po przesileniu letnim napromieniowanie słoneczne wynosi 5, comma, 2, start fraction, start text, k, W, h, end text, divided by, start text, m, end text, squared, start text, negative, d, z, i, e, n, with, \', on top, end text, end fraction?
Wynik zaokrąglij do jednego pełnego dnia.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
dni
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?