If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Funkcje trygonometryczne kątów π/6, π/4 i π/3

Zadanie

W trójkącie DEF miary kątów podano w radianach.
Oblicz tg(π4).
Podaj dokładną wartość lub zaokrąglij odpowiedź do setnych.
tg(π4)=