If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Funkcje trygonometryczne kątów π/6, π/4 i π/3

Zadanie

W trójkącie triangle, D, E, F miary kątów podano w radianach.
Oblicz t, g, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 4, end fraction, right parenthesis.
Podaj dokładną wartość lub zaokrąglij odpowiedź do setnych.
t, g, left parenthesis, start fraction, pi, divided by, 4, end fraction, right parenthesis, equals
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?