If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tożsamości trygonometryczne i odbicia i obroty

Zadanie

Na rysunku przedstawiono okrąg jednostkowy. Miara kąta theta wyrażona jest w radianach.
Okrąg jednostkowy, w którym zaznaczono kąt pomiędzy dodatnim kierunkiem osi X i ramieniem, przecinającym okrąg. Kąt oznaczono jako theta. Punkt, w którym ramię kąta przecina okrąg, znajduje się w drugiej ćwiartce i ma współrzędne minus 0,42, 0,91.
Oblicz, bez pomocy kalkulatora, wartości podanych poniżej wyrażeń. Odpowiedź zaokrąglij do części setnych.
WyrażenieWartość
cosine, left parenthesis, pi, minus, theta, right parenthesis
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cosine, left parenthesis, 2, pi, plus, theta, right parenthesis
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?