If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tożsamości trygonometryczne i odbicia i obroty

Zadanie

Na rysunku przedstawiono okrąg jednostkowy. Miara kąta θ wyrażona jest w radianach.
Okrąg jednostkowy, w którym zaznaczono kąt pomiędzy dodatnim kierunkiem osi X i ramieniem, przecinającym okrąg. Kąt oznaczono jako theta. Punkt, w którym ramię kąta przecina okrąg, znajduje się w drugiej ćwiartce i ma współrzędne minus 0,42, 0,91.
Oblicz, bez pomocy kalkulatora, wartości podanych poniżej wyrażeń. Odpowiedź zaokrąglij do części setnych.
WyrażenieWartość
cos(πθ)
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
cos(2π+θ)
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?